Tarieven

Bij Psychologenpraktijk Fred Smit worden tarieven gehanteerd die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze tarieven zijn gebaseerd op de Gegeneraliseerde Basis Gezondheidszorg voor 2022 (Basis-GGZ). De meest voorkomende prestaties zijn:

Behandeling 45 minuten (code 497): 120,99 euro

Diagnostiek 45 minuten (code 432): 142,31 euro

Behandeling 60 minuten (code 627): 143,71 euro

Diagnostiek 60 minuten (code 562): 163,37 euro

Wanneer een behandeling niet binnen de vergoeding van de basisverzekering valt, een OnverZekerde Prestatie (OZP), dient u de nota zelf te betalen. De kosten hiervan bedragen € 117,33 per sessie van 45 minuten.

Een sessie dient uiterlijk 24 uur van tevoren worden geannuleerd. Een vergeten sessie of een te laat geannuleerde sessie wordt aan u gedeclareerd. De kosten hiervan bedragen € 75,00.   

Reacties zijn gesloten.