Cognitieve therapie

Deze therapie gaat uit van het idee dat klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop mensen (bewust of onbewust) informatie selecteren en verwerken. Centraal staat hier het veranderen van de manier van denken, waardoor een ander gevoel ontstaat.

Reacties zijn gesloten.