Wet en regelgeving

Privacy statement
Bij Psychologenpraktijk Fred Smit slaan wij uw cliëntgegevens op in ons elektronisch patiëntendossier en wordt er deels een papieren dossier bijgehouden. Dit doen wij in het belang van uw behandeling.  Psychologenpraktijk Fred Smit bewaart cliëntgegevens op een veilige manier, die in overeenstemming is met de huidige wet- en regelgeving.

Enkel de medewerkers van de psychologenpraktijk die betrokken zijn bij de administratie en/of de behandeling, hebben toegang tot cliëntinformatie. Hierbij wordt veilig omgegaan met cliëntgegevens. Bovendien geldt voor alle medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Psychologenpraktijk Fred Smit gebruikt enkel relevante informatie. Hiertoe zijn we verplicht vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst. Uw dossier dienen wij 15 jaar te bewaren. Op uw verzoek kunnen wij uw cliëntendossier eerder laten vernietigen.

Gegevensuitwisseling
Bij Psychologenpraktijk Fred Smit delen wij geen informatie met uw zorgverzekeraar, omdat er geen contracten met zorgverzekeraars zijn afgesloten. Indien u wenst dat wij gegevens delen, bijvoorbeeld ten behoeve van een vergoeding van uw zorgverzekeraar, dan kunt u een verzoek indienen en een toestemmingsverklaring tekenen om bepaalde cliëntgegevens te delen met uw zorgverzekeraar.

Het mailverkeer bij Psychologenpraktijk Fred Smit verloopt veilig via Own.abocloud.nl. Bij mailverkeer tussen u en de behandelaar/administratief medewerker zullen wij via deze wijze beveiligd mailen.

Medewerkers van Psychologenpraktijk Fred Smit leggen persoonsgegevens vast om een arbeidsovereenkomst te kunnen tekenen.

Bij vragen of het vermoeden van een datalek
Indien u vragen heeft over de verwerking en/of bescherming van uw cliëntgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met Fred Smit (de praktijkverantwoordelijke van Psychologenpraktijk Fred Smit).
Ook indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek, kunt u contact opnemen met de praktijkverantwoordelijke. Dit geldt ook wanneer u ten onrechte cliëntinformatie te zien krijgt.

Klachten over privacy
Bij een klacht of vraag over uw privacy bij Psychologenpraktijk Fred Smit, kunt u contact opnemen met de Psychologenpraktijk Fred Smit.

 

Reacties zijn gesloten.